www.tornbosvejs.dk
Kontakt Tornbosvejs
Udskriv
Sitemap

Sallingsundvej 24 | DK-6715 Esbjerg N | Tlf. 75158440 | Fax. 75158262

TIP TIG

 

 

 

TornboSvejs er den danske forhandler af TIP TIG's DYNAMISKE HOTWIRE svejsesystemer.

 

TIP TIG er med sit patenterede tråd fremføringssystem den eneste producent i verden af DYNAMISK HOT WIRE.

 

TIP TIG enheden kan bruges sammen med alle nyere TIG svejsemaskiner. Svejseprocessen er stadig TIG- svejsning (141), men bliver suppleret af TIP TIG DYNAMISK HOT WIRE.

Denne nye generation af hot wire fra TIP TIG er suppleret med dynamisk tråd fremføring, hvilket tillader svejsning med samme svejseparametre i alle svejsestillinger..!

 

Den dynamiske tråd fremføring består af to dele:

 

 • Den kontinuerlige fremføring af tråden.
 • Den særlige frem/tilbage bevægelse, som ”vender” 900 gange i minuttet.

 

Med den dynamiske tråd fremføring samt opvarmningen afsvejsetråden til 80 ampere (inden afsmeltning i 
smeltebadet), opnås både et lavt heat input samt høj nedsmeltningsrate. Denne kobling af 2 teknikker, gør TIP TIG DYNAMISK HOT WIRE til verdens eneste af sin slags..!

 

Produktivitet

 • Manuel TIG-svejsning med nedsmeltning på op til 2kg/t i alle svejsepositioner
 • Svejsehastigheder op til 80 cm/min (manuel svejsning)

 

Besparelser

 • Op til 150 % i forhold til almindelig manuel TIG-svejsning

 

Kvalitet

 • Bedste metallurgiske- og mekaniske værdier i alle materialer
 • Høj kvalitet - også visuelt

 

Fleksibilitet

 • TIP TIG enheden er kompatibel med alle TIG-svejsemaskiner på markedet

 

Automation & robot

 • Montering eller konvertering fra koldtråd, uden store investeringsomkostninger
 • Svejsehastigheder op til 2m/min

 

Afprøvet og testet teknologi

 • Hundredevis af anerkendte virksomheder har siden år 2000 benyttet TIP TIG

 

Procesbeskrivelse

 • Den jævne kontinuerlige tråd fremføring er overbygget med en sekundær lineær frem/tilbage bevægelse af svejsetråden. Denne specielle tråd fremføring tilfører kinetisk energi til smeltebadet, hvilket resulterer i en dynamisk og meget stabil lysbue, som giver meget stor processikkerhed.
 • Af en supplerende strømkilde forvarmes svejsetråden. Det sker ved at energi tilføres svejsetråden gennem et sekundært kredsløb som sluttes, når svejsetråden afsmelter i smeltebadet. Det betyder at afsmeltning af svejsetråden kun kræver meget begrænset lysbueenergi, hvilket tillader øget nedsmeltning af svejsemetal og høje svejsehastigheder.
 • Endnu en fordel ved at anvende TIP TIG Dynamisk Hot wire, i modsætning til andre processer med afsmeltende elektrode (MMA og MIG/MAG), er at forholdet mellem strøm og tråd kan justeres uafhængig af hinanden.
SE mere på TIP TIG Europe hjemmesiden

 

Processer & materialer

 • DC TIG - Cold-/Hot wire i lav-, mellem-, og højtlegerede materialer, Nikkelbaserede materialer, Kobber og kobberlegeringer samt galvaniserede og coatede materialer.
 • AC TIG – Coldwire i aluminium

 

Eks. på anvendelsesområder

 • Fødevarer, farmaceutisk- og kemisk industri; Raffinaderi- rør- og offshore industri; Tank og beholder fabrikation; Skibsværfter; Ventilation; Konstruktion; Forsvarsteknologier; Rumfart; Bilindustri etc.

 

High lights

 • Lysbuesvejsning af højeste kvalitet i alle svejsbare materialer
 • Særlig egnet til svejsning af såvel tynd- samt sværvæget rør.
 • Alle svejsestillinger med samme parametersæt
 • Tandem-svejsning af beholdere i alle materialer
 • Cladding med massivtråd (Stellite, Inconel 625 etc.)
 • TIP TIG lodning af galvaniserede overflader
 • Rør- og pladesvejsning af Duplex, Super Duplex og CuNiFe

 

Sikkerhed og arbejdsmiljø

 • Markant mindre støj, end MIG/MAG puls
 • Ingen svejsesprøjt, hvilker reducerer slibning og efterbearbejdning
 • Minimal udvikling af røg, hvilker giver bedre arbejdsmiljø både for svejseren, og for 
omgivelserne
 • Mindre fysisk og mental belastende for operatøren – bedre ergonomi
 • Mindre fysisk stress også i vanskelige svejsestillinger
 • 32 Volt lavspænding i tråd fremføringsenheden

 

Ring og hør nærmere om TIP TIG DYNAMISK HOT WIRE.